پروژه طراحی داخلی و رندر آپارتمان

رندرهای زیر توسط تیم فارسی بیم تهیه شده است.

طراحی داخلی راه پله
طراحی سه بعدی آشپزخانه
مدل سه بعدی آشپزخانه سفید
طراحی سه بعدی حال و تلوزیونمقالات فارسی بیم