بازسازی و تعمیرات ساختمان - فارسی بیم

در صورتی که تصمیم به بازسازی خانه خود گرفته اید ولی نمی دانید از کجا شروع کنید، کافی است با فارسی بیم تماس بگیرید. کارشناسان فارسی بیم شما را از ابتدا تا انتهای مراحل بازسازی همراهی می نمایند.

فارسی بیم | طراحی داخلی خانه | طراحی خارجی خانه | بازسازی خانه
طراحی داخلی خانه و طراحی خارجی خانه
فارسی بیم

خدمات طراحی

  • طراحی داخلی
  • طراحی خارجی
  • رندر با کیفیت رئال
  • طراحی سازه ای
  • تولید نقشه های اجرایی
بازسازی خانه و تعمیرات ساختمان
فارسی بیم

خدمات اجرا، بازسازی و تعمیرات

  • دیوارچینی
  • عایق کاری
  • تاسیسات شامل برقکاری، لوله کشی، داکت و ...
  • نصب درب و پنجره
  • گچ کاری و گچ بری

پروژه های فارسی بیم

مشاهده بیشتر

مقالات جدید فارسی بیم

مشاهده بیشتر

فیلم های آموزشی فارسی بیم

مشاهده بیشتر