فارسی بیم ارائه دهنده خدمات ساختمانی شامل طراحی، اجرا، بازسازی و تعمیرات ساختمان

در صورتی که تصمیم به بازسازی خانه خود گرفته اید ولی نمی دانید از کجا شروع کنید، کافی است با فارسی بیم تماس بگیرید. کارشناسان فارسی بیم شما را از ابتدا تا انتهای مراحل بازسازی همراهی می نمایند.

سطح توسعه مدل بیم BIM

ساخت و ساز، یک پروژه تیمی است. تیم پروژه های ساخت از تعداد زیادی شرکت و نیروی انسانی تشکیل شده است. عدم تبادل مناسب اطلاعات بین اعضای تیم پروژه باعث توقف و خطا در پروژه و در نتیجه افزایش زمان و هزینه می گردد. در خیلی از موارد، این اتفاق به دلیل نداشتن درکی مشترک از پروژه اتفاق می افتد.

مدل اطلاعات ساخت (بیم BIM) به منظور ایجاد درک مشترک بین طرفین پروژه ایجاد می گردد. اما مطلبی که کمتر به آن توجه شده است، "سطح توسعه" مدل BIM است. در بسیاری از پروژه ها، قرارداد اجرای BIM بسته می شود بدون اینکه سطح توسعه آن در قرارداد ذکر شود. اگر مدل BIM با سطح جزئیات مطلوب ایجاد نگردد، عملا پروژه از بسیاری از مزایای پیاده سازی BIM محروم می ماند. موسسه معماران امریکا، 5 سطح توسعه برای مدل BIM تعریف کرده است:

LOD 100

در این سطح، فقط وجود المانهای ساختمان بررسی می شود. شکل، سایز، محل قرارگیری، و به عبارت دیگر نمایش سه بعدی آنها در ساختمان تعریف نمی شوند.


LOD 200

در این سطح، شکل هندسی سه بعدی المان به صورت کلی تعریف می شود. احجام، سایز، شکل، موقعیت مکانی و زاویه المانها به صورت تقریبی تعریف می شوند. اطلاعات غیر هندسی نیز ممکن است به المان های سه بعدی پیوست گردند.


LOD 300

تبلیغات

در این سطح، شکل هندسی سه بعدی المان به صورت دقیق تعریف می شود. احجام، سایز، شکل، موقعیت مکانی و زاویه المانها به صورت دقیق تعریف می شوند. اطلاعات غیر هندسی نیز ممکن است به المان های سه بعدی پیوست گردند.


LOD 350

در این سطح، علاوه بر موارد ذکر شده در سطح 300، نحوه اتصال المان به المانهای مجاور نیز به صورت دقیق تعریف می شود.


LOD 400

در این سطح، جزئیات مدل به مقداری است که علاوه بر موارد ذکر شده در سطح 350، اطلاعات مشخصات فنی، جزئیات (مانند آرماتور درون بتن) و نصب نیز در مدل اضافه شده است به صورتی که پیمانکار می تواند ساخت المان را انجام دهد.

تبلیغات