فیلم های آموزشی مفاهیم مدل سازی اطلاعات ساخت BIM

مدرس : دکتر مهرداد نیک نام


خبر خوب:
دیگر میتوانید فیلم های فارسی بیم را هم در آپارات و هم در یوتیوب ببینید.


آپارات

یوتیوب

قسمت 1

مشکلات موجود گردش اطلاعات در صنعت ساخت

قسمت 2

مشکلات نقشه های 2 بعدی

قسمت 3

بیم چیست؟

مقالات فارسی بیم