برای دریافت کامل ویدئوها به آدرس info@farsibim.com ایمیل ارسال نمایید.

فیلم های آموزشی نرم افزار رویت معماری Revit Architecture

مدرس : دکتر مهرداد نیک نام

مدت زمان : 3 ساعت و 15 دقیقه

جهت دریافت لینک دانلود ویدئوها به آدرس زیر ایمیل ارسال نمایید
info@farsibim.com

فصل اول

 • مقدمه
 • واحد اندازه گیری و نمای سطوح تراز
 • ذخیره نمودن فایل - تغییر سطوح تراز
 • اضافه نمودن سطوح تراز
 • آشکار ساختن نشانگرهای نمایش سطوح تراز در پلان
 • دیوارهای خارجی
 • دیوارهای داخلی
 • درب ها
 • پنجره ها

فصل دوم

 • تغییر مصالح دیوار
 • کپی نمودن المان ها
 • دیوارهای طبقه همکف
 • کف طبقه
 • دیوارهای بالکن
 • کف بالکن
 • اصلاح نمودن دیوار راه پله
 • اصلاح نمودن ارتفاع دیوارها
 • پشت بام
 • خرپشته
 • شیب بندی
 • جان پناه پشت بام

فصل سوم

 • تعیین عرض راه پله
 • مدل نمودن راه پله
 • دیدن راه پله در نمای 3 بعدی
 • کپی نمودن راه پله به طبقه 2
 • مدل نمودن راه پله طبقه همکف
 • اصلاح نمودن کف طبقات
 • اصلاح نمودن دیوار راه پله
 • مدل نمودن نرده بالکن

فصل چهارم

 • دیوار راه پله طبقه همکف
 • اصلاح نمودن فاصله دیوار
 • اصلاح نمودن کف بالکن
 • نرده پشت بام
 • درب و پنجره بالکن
 • درب حیاط
 • محور بندی ستونها
 • ستونهای معماری

فصل پنجم

 • تغییر دیوارها
 • تغییر محیط پیرامون کف طبقه
 • قرنیز دیوار
 • دیوار پرده ای

آموزش نرم افزار رویت معماری

 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • ادامه فصل ها

خبر خوب:
میتوانید فیلم های آموزشی فارسی بیم را هم در آپارات و هم در یوتیوب ببینید.


آپارات

یوتیوب

قسمت 1

مقدمه

قسمت 2

واحد اندازه گیری و نمای سطوح تراز

قسمت 3

ذخیره نمودن فایل - تغییر سطوح تراز

قسمت 4

اضافه نمودن سطوح تراز

قسمت 5

آشکار ساختن نشانگرهای نمایش سطوح

قسمت 6

دیوارهای خارجی

قسمت 7

دیوارهای داخلی قسمت 1

قسمت 8

دیوارهای داخلی قسمت 2

قسمت 9

دیوارهای داخلی قسمت 3

قسمت 10

دیوارهای داخلی قسمت 4

قسمت 11

دیوارهای داخلی قسمت 5

قسمت 12

دیوارهای داخلی قسمت 6

قسمت 13

درب ها

قسمت 14

پنجره ها

قسمت 1

مقدمه

قسمت 2

تغییر مصالح دیوار

قسمت 3

کپی نمودن المان ها

قسمت 4

کپی نمودن المان ها

قسمت 5

دیوار های طبقه همکف

قسمت 6

کف طبقه

قسمت 7

دیوار بالکن

قسمت 8

کف بالکن

قسمت 9

دیوار راه پله

قسمت 10

تفییر ارتفاع دیوار

قسمت 11

پشت بام

قسمت 12

خرپشته

قسمت 1

مقدمه

قسمت 2

تعیین عرض راه پله

قسمت 3

مدل نمودن راه پله

قسمت 4

اتمام مدل سازی راه پله

قسمت 5

مشاهده پله در نمای سه بعدی

قسمت 6

کپی نمودن را پله به طبقه دوم

قسمت 7

کپی نمودن راه پله طبقه همکف

قسمت 8

اصلاح نمودن کف طبقات

قسمت 9

اصلاح دیور راه پله

قسمت 10

پاک نمودن دیوار بالکن

قسمت 11

نرده بالکن

جهت دریافت ادامه فصل ها به آدرس info@farsibim.com ایمیل ارسال نماییدمقالات فارسی بیم