برای دریافت کامل ویدئوها به آدرس info@farsibim.com ایمیل ارسال نمایید.

فیلم های آموزشی نرم افزار رویت سازه Revit Structure

مدرس : دکتر مهرداد نیک نام

مدت زمان : 3 ساعت و 7 دقیقه

جهت دریافت لینک دانلود ویدئوها به آدرس زیر ایمیل ارسال نمایید
info@farsibim.com

فصل اول

 • ایجاد پروژه جدید
 • لینک کردن مدل معماری به مدل سازه
 • پین (Pin) نمودن مدل لینک شده و تنضیمات امکان انتخاب آن
 • تعریف ترازهای ارتفاعی (Levels)
 • کپی و مانیتور نمودن ترازهای ارتفاعی نسبت به ترازهای مدل معماری
 • ایجاد تراز روی سطح فونداسیون
 • ایجاد شبکه ستون گذاری (Grids)
 • مدل نمودن ستون ها
 • ایجاد فمیلی (family) ستون با سطح مقطع دلخواه

فصل دوم

 • فونداسیون منفرد
 • دیوار بتنی
 • فونداسیون نواری زیر دیوار

فصل سوم

 • تیرهای اصلی
 • تیرچه ها

فصل چهارم

 • دال بتنی روی زمین
 • دال بتنی با عرشه فولادی طبقات

فصل پنجم

 • آرماتور فونداسیون
 • آرماتور دیوار بتنی
 • آرماتور دال بتنی
 • تنظیمات پوشش روی آرماتور

فصل ششم

 • بادبند
 • اتصالات بادبند

فصل هفتم

 • بیس پلیت (Base Plate)
 • اتصال تیر به ستون به دو صورت ساده و گیردار
 • اتصال تیرچه به تیر اصلی
 • اتصال ورق برشی جان تیر به ستون
 • ورق تقویتی روی تیر

آموزش نرم افزار رویت سازه

 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • ادامه فصل ها

خبر خوب:
دیگر میتوانید فیلم های آموزشی فارسی بیم را هم در آپارات و هم در یوتیوب ببینید.


آپارات

یوتیوب

قسمت 1

مقدمه

قسمت 2

ایجاد پروژه جدید

قسمت 3

لینک نمودن مدل معماری

قسمت 4

تنظیمات اولیه روی مدل لینک شده

قسمت 5

ایجاد ترازها

قسمت 6

کپی مانیتور

قسمت 7

تراز فوندانسیون

قسمت 7 - 2

ایجاد گریدلاین ها

قسمت 8

مدل نمودن ستون ها

قسمت 9

ساخت فمیلی ستون

قسمت 10

ساخت فمیلی ستون

قسمت 11

ساخت فمیلی ستون

قسمت 1

مقدمه

قسمت 2

فوندانسیون منفرد

قسمت 3

دیوار بتنی

قسمت 4

فوندانسیون نواری زیر دیوار

قسمت 1

مقدمه

قسمت 2

تیرهای اصلی

قسمت 3

تیرهای بالکن

قسمت 4

تیرچه ها

قسمت 5

کپی نمودن تیرها

قسمت 6

خرپشته

قسمت 1

مقدمه

قسمت 2

دال بتنی روی زمین

قسمت 3

دال طبقه

قسمت 4

دال پشت بام

جهت دریافت ادامه فصل ها به آدرس info@farsibim.com ایمیل ارسال نمایید

مقالات فارسی بیم