پروژه ساختمان ویلایی - طراحی و رندر مدرن

رندرهای زیر توسط تیم فارسی بیم تهیه شده است.

ساختمان ویلایی مدرن - رندر خارجی
طراحی معماری خارجی ساختمان به همراه رندر
رندر خارجی ساختمان لاکچری
رندر ساختمان با دیوار شیشه ایمقالات فارسی بیم